Twaalf MKB-kredietcoaches ronden leergang af waaronder William Hes

Ondernemers die op zoek zijn naar een betrouwbaar financieringsadvies kunnen vanaf 1 juli 2015 een gecertificeerde MKB-Kredietcoach inschakelen. Twaalf gecertificeerde MKB-kredietcoaches hebben dan een leergang van een jaar afgerond waarin alle aspecten van ondernemerschap en financiering aan de orde zijn gekomen. Ondernemers die een MKB-kredietcoach inschakelen zijn daardoor verzekerd van een objectieve en onafhankelijke begeleiding bij vragen over ondernemerschap en finnanciering.

Jan Wietsma initiatiefnemer van MKB-kredietcoach:
‘Ondernemers geven aan dat ze het lastig vinden om de juiste financiering te houden en te krijgen. Daar komt bij dat het financieringslandschap verandert, waardoor het voor een ondernemer niet altijd duidelijk is of een adviseur ter zake kundig is over het onderwerp MKB-financiering. De leergang voorziet tevens in de behoefte aan verdere professionalisering van coaching van ondernemers zoals beschreven in het McKinsey rapport ‘Het kleinbedrijf de grote motor van Nederland’ dat in juni 2014 verscheen.

Zo zijn de MKB-kredietcoaches geschoold in het in kaart brengen van ondernemerskwaliteiten en de businesskansen van een onderneming. MKB-kredietcoaches zijn thuis in de nieuwe vormen van ondernemingsfinanciering, waarin niet per sé alleen maar geleund wordt op bancaire, krediet gerelateerde financiering. Hybride vormen waarbij verschillende financieringsvormen: risicodragend kapitaal, crowd funding, private investeerders gecombineerd kunnen worden, behoren tot de kennisgebieden van de MKB-kredietcoach. Om de ondernemer snel inzicht te geven in zijn huidige kredietwaardigheid wordt gebruik gemaakt van het Kredietpaspoort.’

Jurroen Cluitmans directeur bij #Teachmeso en verantwoordelijk voor het beroeps- en opleidingprofiel:
‘De leergang is ontwikkeld in nauwe samenspraak met ondernemers, gedragsdeskundigen, bankiers en nieuwe financiers. Daardoor sluit de leergang aan op de huidige praktijk. De deelnemers krijgen het certificaat overigens niet zomaar in de schoot geworpen. De leergang loopt van september tot en met juni en kent een gemiddelde studiebelasting van 4 uur per week inclusief 18 dagdelen contactonderwijs.’

Martijn Driessen van Entrepreneur Scan tevens docent bij de leergang:
‘Tijdens de leergang laat ik de deelnemers kennis maken met de persoonlijke kant van de ondernemer. Ik train ze om met een andere bril naar de ondernemer en zijn plannen te kijken, waarbij ze moeten leren om hun eigen (voor)oordelen uit te schakelen. Hiermee vergroten de ze kans voor een ondernemer op een succesvolle financiering. Maar ook ondernemers zonder financieringsvraag of met een bestaande financiering zullen merken dat de aanpak van de MKB-kredietcoach effectief is waardoor de ondernemer in staat zal zijn om meer uit zichzelf en zijn onderneming te halen.’

Begin september vindt de officiële certificering plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst. Rond die tijd zal ook de tweede leergang MKB-kredietcoach starten. Voor deze leergang zijn nog plaatsen vrij. Op de website van MKB-kredietcoach zijn de namen van de twaalf gecertificeerde MKB-kredietcoaches te vinden.

De leergang MKB-kredietcoach is een co-productie van #Teachmeso, Entrepreneur Scan en Full Finance.

Neem voor meer informatie contact op met William HES via williamhes@mkbkredietcoach.nl. Bellen kan natuurlijk ook via 0229-267610 of 06-52346388. Of … vul direct het onderstaande aanvraagformulier in waarna we binnen twee werkdagen contact met u opnemen.

Aanvraag kredietcoaching en/of kredietpaspoort

Vul het onderstaande formulier zo volledig in. Wij nemen dan binnen 2 werkdagen contact met u op om een afspraak te maken.

Met ondernemende groet,

William HES AA
    Meerdere keuzes mogelijk!