Onze diensten

Natuurlijk hebben we bij Hes Accountants een goed gevoel voor ‘de cijfers’. Of het nu gaat om uw dagelijkse financiële administratie, tussentijdse rapportages of jaarstukken: u kunt ervan op aan dat deze waterdicht in elkaar zitten. Maar om uw bedrijf echt verder te helpen, vinden wij het verhaal áchter de cijfers veel belangrijker.

Waarom gaan zaken zoals ze gaan? Waar liggen verbeterpunten? Wat zijn uw toekomstplannen? Hoe kan uw financiële huishouding nog doelmatiger worden ingericht? Dergelijke vragen raken de kern van het accountantsvak, vinden wij. Alleen op die manier kunnen we ook samen zorgen voor meer grip op uw bedrijfsvoering.

Een greep uit onze dienstverlening:

Accountancy

U kunt voor vrijwel alle dienstverlening op het gebied van accountancy bij ons terecht, zoals: 

 • samenstellen van jaarrekeningen
 • tussentijdse rapportages per maand, kwartaal of halfjaar
 • begrotingen
 • adviezen op het gebied van financiële verslaggeving
 • advisering en begeleiding in automatisering
 • bedrijfseconomische advisering
 • analyse van resultaatontwikkeling
 • beoordelen van administraties hun doelmatigheid en functioneren
 • inrichten en verzorgen van financiële administraties
 • administratieve ondersteuning
 • investeringsbegeleiding
 • financieringsbegeleiding
 • inrichting van administraties
 • begeleiding bij de implementatie van financiële software
 • verzorging van financiële administraties
 • verzorgen van aangiften omzetbelasting
 • begeleiding en training (als u zelf uw administratie voert)
Ondernemersbegeleiding

Ondernemen is keuzes maken. Keuzes die bij elke ondernemersfase moeten worden gemaakt en een gedegen kennis van zaken vergen.

Om verantwoorde beslissingen te kunnen nemen, zoekt u de juiste balans tussen persoonlijke, zakelijke, emotionele en rationele afwegingen. Wij helpen u bij het maken van de juiste keuze. Complexe wet- en regelgeving verwoorden wij op een heldere manier, waardoor hindernissen omslaan in kansen die u optimaal benut.

Voorbeelden hiervan zijn: 

 • begeleiding wanneer u een onderneming wilt starten (o.a. de rechtsvorm, het ondernemingsplan, mogelijke belastingvoordelen)
 • begeleiding wanneer u groei voor ogen heeft
 • begeleiding wanneer u kiest voor consolideren of innoveren

begeleiding bij bedrijfsbeëindiging, bedrijfsopvolging, fusie of overname

Fiscale dienstverlening | belastingadvies

Al van oudsher bestaat er een spanningsveld tussen de fiscus | Belastingdienst en de ondernemer. Immers, het belastingstelsel in ons land zit complex in elkaar en is bovendien voortdurend aan verandering onderhevig.

Veel ondernemers is dat – terecht – een doorn in het oog. De ervaren, goed gekwalificeerde accountants en belastingadviseurs van HES accountants zijn bekend met alle belastingwetten en -regels, zodat wij de uiteindelijke resultaten wél leuker voor u kunnen maken.

Samen zorgen we ervoor dat u – binnen de grenzen van de wet – zo min mogelijk belasting betaalt.

Om de kwaliteit van onze fiscale advisering te waarborgen werken wij nauw samen met EVFA Fiscaal Advies van fiscaal econoom drs. Eric Versteegh RB.

Voor de volgende fiscale dienstverlening kunt u bij ons terecht: 

 • Inkomstenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Omzetbelasting
 • (her)structurering van ondernemingen
 • loonbelasting en sociale verzekeringen
 • oudedagsvoorziening
 • successie- en schenkingsrecht
 • fiscaaljuridische vraagstukken
 • fiscale aspecten van vermogensbeheer
 • fiscale aspecten bij echtscheiding

Horizontaal toezicht (HT)
Sinds het najaar van 2020 nemen wij deel aan het Horizontaal Toezicht van de belastingdienst.
Binnen Horizontaal Toezicht (HT) maakt de Belastingdienst afspraken met de fiscale adviseur over de kwaliteit van de werkprocessen en over de onderlinge communicatie. Deze kwaliteitseisen resulteren in een vertrouwen dat de Belastingdienst heeft in de fiscale intermediair.

Transparantie, wederzijds vertrouwen en korte communicatielijnen vormen de basis van HT. Wij hebben daarbij een vast aanspreekpunt bij de Belastingdienst en wij hebben voorrang boven dienstverleners zonder een HT convenant, dus wij kunnen makkelijk en snel zaken met de fiscus afstemmen.
Dit heeft natuurlijk ook voordelen voor u als ondernemer. De mkb-er waarvan de fiscale adviseur een HT toezicht convenant heeft met de Belastingdienst en die daar zelf bij aanhaakt (u kunt daarvoor bij ons een deelnameverklaring tekenen) weet dat zijn of haar fiscale zaken soepel verlopen. Een aantal voordelen van het indienen van een convenantaangifte zijn:

– Snelle duidelijkheid over de definitieve aanslag; geen discussies achteraf.
– Minder controles, omdat convenantsaangiften alleen nog beperkt steekproefsgewijs worden gecontroleerd.
– Vragen en opmerkingen worden snel beantwoord.

Kortom: u heeft als ondernemer met HT meer zekerheid over de afhandeling van hun fiscale verplichtingen.

Salaris en Personeel

Salarisverwerking omvat veel meer dan alleen het berekenen van het bruto-nettoloon. Bij salarisverwerking krijgt u te maken met onder meer loonbelasting, sociale verzekeringen, arbeidsrecht, automatisering en verzuimproblematiek.

Het verlonen is een maandelijks terugkerend proces waarbij kwaliteit en continuïteit van groot belang zijn. Door de steeds verder gaande ontwikkelingen en veranderende wet- en regelgeving (denk aan de nieuwe werkkostenregeling) verdient de salaris- en personeelsadministratie dan ook uw volle aandacht.

De loon- en salarisadviestak van Hes Accountants is sinds jaar en dag een toonaangevende partij in het verzorgen van uw salarisadministratie. Met ons team van specialisten staan wij ondernemers dagelijks terzijde bij het in goede banen leiden van alle voorkomende loon- en personeelsaangelegenheden. Deskundig, efficiënt en op basis van geavanceerde software.

Onze kracht is dat wij actief met u meedenken en u ook kunnen adviseren over bijvoorbeeld arbeidsrecht, ontslagrecht en cao-gerelateerde zaken. Zo bent u er als ondernemer van verzekerd dat uw zaken tot in detail zijn geregeld en dat u uw werknemers optimaal inzetbaar zijn.

Onze loon- en salarisspecialisten bieden u diverse diensten waaronder:

 • salarisadministratie
 • salarisstroken
 • loonbelastingopgaven
 • managementoverzichten en salarisrapportages
 • sociale verzekeringen
 • implementatie werkkostenregeling
 • arbeidsrecht
 • HR advisering
Financiële planning

Financiële planning is een ruim begrip, maar kort samengevat kan het als volgt worden omschreven: het analyseren van uw huidige en toekomstige financiële situatie en aan de hand daarvan het formuleren en uitvoeren van korte- en (middel)lange termijndoelstellingen. We werken hierbij samen met Herman Deijk van adviesbureau FB Adrem.